Intézetünk egységeinek rövid bemutatása

Kísérletes Neonatológia Kutatócsoport


Laborvezető: Domoki Ferenc, MD, PhD

Kutatók:
Dr. Kovács Viktória MS,PhD
Dr. Pénzes Andrea MD
Remzső Gábor MS
Tóth-Szűki Valéria BSc

Kutatási témánk az érett újszülöttekben perinatális aszfixia hatására létrejövő ún. hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia (HIE). Érdeklődésünk középpontjában az enkefalopátiát létrehozó neuronális-vaszkuláris károsodás kórélettani mechanizmusainak feltárása, valamint ígéretes neuroprotektív stratégiák tesztelése áll. Vizsgálatainkat a klinikai transzlációra alkalmas szubakut HIE állatkísérletes modellen, újszülött sertéseken végezzük.
Kutatásaink módszertana felöleli az állatok fiziológiájának és elektromos agyi aktivitásának folyamatos monitorozását, in vivo agykérgi mikrocirkulációs és mikroelektrofiziológiai vizsgálatok végzését, valamint a gyűjtött agyminták szövettani és molekuláris biológiai módszerekkel történő feldolgozását.

 

Alvás laboratórium

Laborvezető: Lelkes Zoltán, MD, PhD

 

Magatartás farmakológiai laboratóriumLaboratóriumunk jelen kutatásainak elsődleges célja, egy új, komplex szkizofrénia patkány modell kifejlesztése és jellemzése magatartás-farmakológiai módszerekkel, beleértve a fájdalomküszöb, a tanulási folyamatok és a vegetatív működések vizsgálatát.

Laborvezető: Horváth Gyöngyi, MD, PhD

Kutatók:
Kékesi Gabriella MS, PhD
Büki Alexandra MS

Szakasszisztens: Szelepcsényi Zoltánné


 

Funkcionális neuromorfológiai laboratóriumFunkcionális Neuromorfológiai Laboratóriumunkban a fájdalomérzés közvetítésében központi szerepet betöltő TRP, pl. capsaicin-receptorokat expresszáló kemoszenzitív primer szenzoros neuron-rendszer morfológiai, anatómiai és funkcionális szerveződését tanulmányozzuk állatmodellekben és idegsejt-tenyészetekben fiziológiás és különböző pathológiás állapotokban. Kísérleteinkben a nociceptor funkciót in vivo és in vitro körülmények között viselkedési tesztekben, lézer Doppler vérátáramlás méréssel, valamint fény- és elektronmikroszkópos funkcionális neuromorfológiai módszerekkel vizsgáljuk.

Laborvezető: Jancsó Gábor, MD,PhD,DSc

Kutatók:
Dux Mária MD, PhD
Sántha Péter MD, PhD
Kisné Dobos Ildikó MS
Dr. Somodiné Boros Krisztina MD
Oszlács Orsolya MS
Tóthné Rosta Judit Mária MS, PhD
Karcsúné Kis Gyöngyi MS, PhD
Lakatos Szandra MS

TDK-s hallgatók:
Horváth Ágnes Judit
Szeredi Ivett
Pálvölgyi Laura

 

Szenzomotoros Kutató Laboratórium

Kutatási téma:
A párhuzamos látópályák vizsgálata az emlősagyban.
Az emlősagy felszálló tectofugalis vizuális rendszerének és a hozzá szorosan kapcsolódó törzsdúcok multiszenzoros és szenzomotoros működéseinek elektrofiziológiai és anatómiai vizsgálata.
Asszociációs tanulási folyamatok pszichofizikai és EEG vizsgálatai emberben. Alvásvizsgálatok patkányon.


Laborvezető: Nagy Attila MS, PhD

Társ laborvezető: Benedek György MD, PhD, DSc

Kutatók:
Bodosi Balázs MS, PhD
Giricz Zsófia MS
Kéri Szabolcs MD, PhD, DSc
Nyújtó Diána MS
Őze Attila MD
Pertich Ákos MD
Puszta András MD

Demonstrátorok:
Bindics Blanka

Szakdolgozók, diákkörösök:
Balikó Viktória
Cserháti Nóra
Görög Nándor
Lazsádi Anna
Szolga Valentina

Állandó tudományos partnerek:
Dr. Braunitzer Gábor
Eördegh Gabriella MS,PhD (Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék)
Gombkötő Péter MS, PhD (Center for Molecular and Behavioral Neuroscience, University Rutgers, USA)
Wioletta Waleszczyk MS, PhD, DSc (Nencki Institute of Experimental Biology, Warsaw, Poland)


 

Főemlős vizuális kutatási laboratóriumFőemlős elektrofiziológia Extracelluláris egysejt regisztrálás egyidejűleg a látókéregben és a frontális lebenyben a vizuális alapú döntéshozatal vizsgálatára. Humán pszichofizika, EEG Transzkraniális egyenáram-ingerlés hatásának vizsgálata a magnocelluláris pályarendszerhez kapcsolódó döntésekben. A mentális lexikon szerveződése kétnyelvűekben; Perceptuális tanulás hatása a multimodális feldolgozásra; Implicit szekvencia tanulás vizsgálata pszichofizikai és elektorfiziológiai (EEG) módszerekkel.

Laborvezető: Sáry Gyula MD, PhD, DSc

Kutatók:
Csibri Péter MS, PhD
Bognár Anna MS
Kaposvári Péter MS, PhD

TDK-s hallgatók:
Németh Margit
András Csaba
Balázs Csaba
Hadarits Flóra
Pengő Edit


 

MTA-SZTE "Lendület" Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoport

Laborvezető: Berényi Antal, MD, PhD
Kutatási téma: -Idegsejthálózatok működési mintázatainak vizsgálata kóros és egészséges agyműködés közben, szabadon mozgó állatmodellben. Epilepsziás rohamok kialakulásának és mechanizmusának kutatása optogenetikai és nagyfelbontású elektrofiziológiai módszerekkel -Elektromos ingerlési eljárások fejlesztése a rohamok automatizált leállítása céljából. -Memóriafolyamatok és térbeli tájékozódás neuronális folyamatainak vizsgálata.
Kutatók:
Yuichi Takeuchi MSc PhD
Mari Takeuchi MSc
Antonio Fernández Ruiz MSc
Azahara Oliva González MSc
Nagy Anett MSc
Vöröslakos Mihály MD
Kozák Gábor MSc MD


TDK-s hallgatók:
Rokszin Bereniké
Nagy Attila Gergő BSc
Földi Tamás
Jun Takai
Yasuko Takai


Projektmenedzser:
Gyurkovics Tamás BSc

 • A laboratórium weboldala: www.berenyilab.com
 •  
   

  Szegedi Tudományegyetem
  Általános Orvostudományi Kar
  Élettani Intézet
  Szeged, Dóm tér 10. 6720
  Tel.: +36 62 545 101
  Fax: +36 62 545 842
  Titkárság: office.phys@med.u-szeged.hu

  Utolsó módosítás ideje: 2016. szeptember 22., csütörtök

  webmaster