Intézetünk egységeinek rövid bemutatása

Kísérletes Neonatológia Kutatócsoport


Laborvezető: Domoki Ferenc, MD, PhD

Kutatók:
Dr. Kovács Viktória MS,PhD
Dr. Pénzes Andrea MD
Remzső Gábor MS
Tóth-Szűki Valéria BSc

Kutatási témánk az érett újszülöttekben perinatális aszfixia hatására létrejövő ún. hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia (HIE). Érdeklődésünk középpontjában az enkefalopátiát létrehozó neuronális-vaszkuláris károsodás kórélettani mechanizmusainak feltárása, valamint ígéretes neuroprotektív stratégiák tesztelése áll. Vizsgálatainkat a klinikai transzlációra alkalmas szubakut HIE állatkísérletes modellen, újszülött sertéseken végezzük.
Kutatásaink módszertana felöleli az állatok fiziológiájának és elektromos agyi aktivitásának folyamatos monitorozását, in vivo agykérgi mikrocirkulációs és mikroelektrofiziológiai vizsgálatok végzését, valamint a gyűjtött agyminták szövettani és molekuláris biológiai módszerekkel történő feldolgozását.

 

Alvás laboratórium

Laborvezető: Lelkes Zoltán, MD, PhD

 

Transzlációs Magatartás Idegtudomány LaboratóriumLaboratóriumunk jelen kutatásainak elsődleges célja, egy új, komplex szkizofrénia patkány modell kifejlesztése és jellemzése magatartás-farmakológiai módszerekkel, beleértve a fájdalomküszöb, a tanulási folyamatok és a vegetatív működések vizsgálatát.

Laborvezető: Horváth Gyöngyi, MD, PhD

Kutatók:
Kékesi Gabriella MS, PhD
Büki Alexandra MS
Adlan Leatitia

Szakasszisztens: Szelepcsényi Zoltánné


 

Funkcionális neuromorfológiai laboratóriumFunkcionális Neuromorfológiai Laboratóriumunkban a fájdalomérzés közvetítésében központi szerepet betöltő TRP, pl. capsaicin-receptorokat expresszáló kemoszenzitív primer szenzoros neuron-rendszer morfológiai, anatómiai és funkcionális szerveződését tanulmányozzuk állatmodellekben és idegsejt-tenyészetekben fiziológiás és különböző pathológiás állapotokban. Kísérleteinkben a nociceptor funkciót in vivo és in vitro körülmények között viselkedési tesztekben, lézer Doppler vérátáramlás méréssel, valamint fény- és elektronmikroszkópos funkcionális neuromorfológiai módszerekkel vizsgáljuk.

Laborvezető: Dux Mária MD, PhD

Kutatók:
Jancsó Gábor, MD,PhD,DSc
Sántha Péter MD, PhD
Kisné Dobos Ildikó MS
Dr. Somodiné Boros Krisztina MD
Oszlács Orsolya MS
Tóthné Rosta Judit Mária MS, PhD
Karcsúné Kis Gyöngyi MS, PhD
Lakatos Szandra MS

TDK-s hallgatók:
Szeredi Ivett
Pálvölgyi Laura

 

Szenzomotoros Kutató Laboratórium

Kutatási téma:
A párhuzamos látópályák vizsgálata az emlősagyban.
Az emlősagy felszálló tectofugalis vizuális rendszerének és a hozzá szorosan kapcsolódó törzsdúcok multiszenzoros és szenzomotoros működéseinek elektrofiziológiai és anatómiai vizsgálata.
Asszociációs tanulási folyamatok pszichofizikai és EEG vizsgálatai emberben. Alvásvizsgálatok patkányon.


Laborvezető: Nagy Attila MS, PhD

Társ laborvezető: Benedek György MD, PhD, DSc

Kutatók:
Balikó Viktória MS
Bodosi Balázs MS, PhD
Fehér Ágnes MS, PhD
Giricz Zsófia MS
Kéri Szabolcs MD, PhD, DSc
Nyújtó Diána MS
Pertich Ákos MD
Puszta András MD

Demonstrátorok:
Lazsádi Anna

Szakdolgozók, diákkörösök:
Bindics Blanka
Dózsai Dóra
Edelmayer Márton
Görög Nándor
Szolga Valentina

Állandó tudományos partnerek:
Dr. Braunitzer Gábor
Eördegh Gabriella MS,PhD (ETSZK)
Gombkötő Péter MS, PhD (Center for Molecular and Behavioral Neuroscience, University Rutgers, USA)
Wioletta Waleszczyk MS, PhD, DSc (Nencki Institute of Experimental Biology, Warsaw, Poland)


 

Főemlős vizuális kutatási laboratóriumFőemlős elektrofiziológia Extracelluláris egysejt regisztrálás egyidejűleg a látókéregben és a frontális lebenyben a vizuális alapú döntéshozatal vizsgálatára. Humán pszichofizika, EEG Transzkraniális egyenáram-ingerlés hatásának vizsgálata a magnocelluláris pályarendszerhez kapcsolódó döntésekben. A mentális lexikon szerveződése kétnyelvűekben; Perceptuális tanulás hatása a multimodális feldolgozásra; Implicit szekvencia tanulás vizsgálata pszichofizikai és elektorfiziológiai (EEG) módszerekkel.

Laborvezető: Sáry Gyula MD, PhD, DSc

Kutatók:
Csibri Péter MS, PhD
Kiss Alexandra
Péter Kaposvári
Szemenyeiné Mikite Katalin

PhD hallgatók:
Eperjesi Dávid
Benyhe András


 

"MTA-SZTE ""Lendület"" Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoport"

Laborvezető: Berényi Antal, MD, PhD
Kutatási téma: -Idegsejthálózatok működési mintázatainak vizsgálata kóros és egészséges agyműködés közben, szabadon mozgó állatmodellben. Epilepsziás rohamok kialakulásának és mechanizmusának kutatása optogenetikai és nagyfelbontású elektrofiziológiai módszerekkel -Elektromos ingerlési eljárások fejlesztése a rohamok automatizált leállítása céljából. -Memóriafolyamatok és térbeli tájékozódás neuronális folyamatainak vizsgálata.
Kutatók:
Kozák Gábor, MSc, MD
Masahiro Ohsawa, MSc, PhD
Yuichi Takeuchi, MSc, PhD
Qun Li, MSc, PhD
Rodrigo Alejandro Sierra Ordonez, MSc PhD
Lizeth Katherine Pedraza Correa, MSc
Nagy Anett, MSc
Mari Takeuchi, MSc


TDK-s hallgatók:
Földi Tamás
Harangozó Márk
Pejin Andrea MD
Mansoor Qayoumi


Projektmenedzser:
Gyurkovics Tamás BSc

 • A laboratórium weboldala: www.berenyilab.com
 •  
   

  Szegedi Tudományegyetem
  Általános Orvostudományi Kar
  Élettani Intézet
  Szeged, Dóm tér 10. 6720
  Tel.: +36 62 545 101
  Fax: +36 62 545 842
  Titkárság: office.phys@med.u-szeged.hu

  Utolsó módosítás ideje: 2019. április 03., szerda

  webmaster