Intézetünk egységeinek rövid bemutatása

Kísérletes Neonatológia Kutatócsoport


Laborvezető: Domoki Ferenc, MD, PhD

Kutatók:
Dr. Kovács Viktória MS,PhD
Remzső Gábor MS
Tóth-Szűki Valéria BSc

Kutatási témánk az érett újszülöttekben perinatális aszfixia hatására létrejövő ún. hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia (HIE). Érdeklődésünk középpontjában az enkefalopátiát létrehozó neuronális-vaszkuláris károsodás kórélettani mechanizmusainak feltárása, valamint ígéretes neuroprotektív stratégiák tesztelése áll. Vizsgálatainkat a klinikai transzlációra alkalmas szubakut HIE állatkísérletes modellen, újszülött sertéseken végezzük.
Kutatásaink módszertana felöleli az állatok fiziológiájának és elektromos agyi aktivitásának folyamatos monitorozását, in vivo agykérgi mikrocirkulációs és mikroelektrofiziológiai vizsgálatok végzését, valamint a gyűjtött agyminták szövettani és molekuláris biológiai módszerekkel történő feldolgozását.

 

Alvás laboratórium

Laborvezető: Lelkes Zoltán, MD, PhD

 

Transzlációs Magatartás Idegtudomány LaboratóriumLaboratóriumunk jelen kutatásainak elsődleges célja, egy új, komplex szkizofrénia patkány modell kifejlesztése és jellemzése magatartás-farmakológiai módszerekkel, beleértve a fájdalomküszöb, a tanulási folyamatok és a vegetatív működések vizsgálatát.

Laborvezető: Horváth Gyöngyi, MD, PhD

Kutatók:
Kékesi Gabriella MS, PhD
Büki Alexandra MS,PhD
Adlan Leatitia

Szakasszisztens: Mészáros Anett


 

Funkcionális neuromorfológiai laboratóriumFunkcionális Neuromorfológiai Laboratóriumunkban a fájdalomérzés közvetítésében központi szerepet betöltő TRP, pl. capsaicin-receptorokat expresszáló kemoszenzitív primer szenzoros neuron-rendszer morfológiai, anatómiai és funkcionális szerveződését tanulmányozzuk állatmodellekben és idegsejt-tenyészetekben fiziológiás és különböző pathológiás állapotokban. Kísérleteinkben a nociceptor funkciót in vivo és in vitro körülmények között viselkedési tesztekben, lézer Doppler vérátáramlás méréssel, valamint fény- és elektronmikroszkópos funkcionális neuromorfológiai módszerekkel vizsgáljuk.

Laborvezető: Dux Mária MD, PhD

Kutatók:
Jancsó Gábor, MD,PhD,DSc
Sántha Péter MD, PhD
Kisné Dobos Ildikó MS
Oszlács Orsolya MS
Tóthné Rosta Judit Mária MS, PhD
Karcsúné Kis Gyöngyi MS, PhD

PhD hallgatók:
Pálvölgyi Laura
Dr. Friedrich Nadine

 

Szenzomotoros Kutató Laboratórium

Kutatási téma:
A párhuzamos látópályák vizsgálata az emlősagyban.
Az emlősagy felszálló tectofugalis vizuális rendszerének és a hozzá szorosan kapcsolódó törzsdúcok multiszenzoros és szenzomotoros működéseinek elektrofiziológiai és anatómiai vizsgálata.
Asszociációs tanulási folyamatok pszichofizikai és EEG vizsgálatai emberben. Alvásvizsgálatok patkányon.


Laborvezető: Nagy Attila MS, PhD

Társ laborvezető: Benedek György MD, PhD, DSc

Kutatók:
Bodosi Balázs MS, PhD
Kéri Szabolcs MD, PhD, DSc
Orosz-Ábel Marietta MS, PhD
Tót Kálmán MSc
Kiss Ádám MSc

Demonstrátorok:

Szakdolgozók, diákkörösök:
Hegedűs András
Gaszner Márton
Brassó Bátor
Szűcs Bulcsú
Rácz Viktória
Huszár Olívia
Pintér-Harcsa Noémi

Állandó tudományos partnerek:
Dr. Braunitzer Gábor
Kelemen András MS, PhD, SZTE JGYPK
Eördegh Gabriella MS,PhD (ETSZK)
Gombkötő Péter MS, PhD (Center for Molecular and Behavioral Neuroscience, University Rutgers, USA)

 

Főemlős vizuális kutatási laboratóriumFőemlős elektrofiziológia Extracelluláris egysejt regisztrálás egyidejűleg a látókéregben és a frontális lebenyben a vizuális alapú döntéshozatal vizsgálatára. Humán pszichofizika, EEG Transzkraniális egyenáram-ingerlés hatásának vizsgálata a magnocelluláris pályarendszerhez kapcsolódó döntésekben. A mentális lexikon szerveződése kétnyelvűekben; Perceptuális tanulás hatása a multimodális feldolgozásra; Implicit szekvencia tanulás vizsgálata pszichofizikai és elektorfiziológiai (EEG) módszerekkel.

Laborvezető: Sáry Gyula MD, PhD, DSc

Kutatók:
Dr. Benyhe András
Dr. Fehér Ágnes, PhD
Péter Kaposvári, MS PhD
Szemenyeiné Mikite Katalin MS

PhD hallgatók:
Dr. Eperjesi Dávid


 

"MTA-SZTE ""Lendület"" Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoport"

Laborvezető: Berényi Antal, MD, PhD
Kutatási téma: -Idegsejthálózatok működési mintázatainak vizsgálata kóros és egészséges agyműködés közben, szabadon mozgó állatmodellben. Epilepsziás rohamok kialakulásának és mechanizmusának kutatása optogenetikai és nagyfelbontású elektrofiziológiai módszerekkel -Elektromos ingerlési eljárások fejlesztése a rohamok automatizált leállítása céljából. -Memóriafolyamatok és térbeli tájékozódás neuronális folyamatainak vizsgálata.

Kutatók:
Nagy Anett tudományos segédmunkatárs
Yuichi Takeuchi tudományos segédmunkatárs
Mari Takeuchi tudományos segédmunkatárs
Qun Li tudományos segédmunkatárs
Rodrigo Alejandro Sierra Ordonez tudományos segédmunkatárs
Ráfi Péter tudományos segédmunkatárs

Lizeth Katherine Pedraza Correa PhD hallgató
Pejin Andrea PhD hallgató
Vecsernyés Endre PhD hallgató
Barcsai Lívia PhD hallgató
Földi Tamás PhD hallgató
Langó István Külsős
Masahiro Ohsawa Külsős - PostDoc


TDK-s hallgatók:
Harangozó Márk

Projektmenedzser:
Gyurkovics Tamás BSc

 • A laboratórium weboldala: www.berenyilab.com
 •  
   

  Szegedi Tudományegyetem
  Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar
  Élettani Intézet
  Szeged, Dóm tér 10. 6720
  Tel.: +36 62 545 101
  Fax: +36 62 545 842
  Titkárság: office.phys@med.u-szeged.hu

  Utolsó módosítás ideje: 2020. September 08., Tuesday

  webmester