Intézetünk egységeinek rövid bemutatása

Kísérletes Neonatológia Kutatócsoport


Laborvezető: Domoki Ferenc, MD, PhD

Kutatók:
Balog Emma, MS
Rózsa Éva, MS
Kovács Viktória MS,PhD tartós távollét
Remzső Gábor MS
Tóth-Szűki Valéria BSc

Kutatási témánk az érett újszülöttekben perinatális aszfixia hatására létrejövő ún. hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia (HIE). Érdeklődésünk középpontjában az enkefalopátiát létrehozó neuronális-vaszkuláris károsodás kórélettani mechanizmusainak feltárása, valamint ígéretes neuroprotektív stratégiák tesztelése áll. Vizsgálatainkat a klinikai transzlációra alkalmas szubakut HIE állatkísérletes modellen, újszülött sertéseken végezzük.
Kutatásaink módszertana felöleli az állatok fiziológiájának és elektromos agyi aktivitásának folyamatos monitorozását, in vivo agykérgi mikrocirkulációs és mikroelektrofiziológiai vizsgálatok végzését, valamint a gyűjtött agyminták szövettani és molekuláris biológiai módszerekkel történő feldolgozását.

 

Alvás laboratórium

Laborvezető: Lelkes Zoltán, MD, PhD

 

Transzlációs Magatartás Idegtudomány LaboratóriumLaboratóriumunk jelen kutatásainak elsődleges célja, egy új, komplex szkizofrénia patkány modell kifejlesztése és jellemzése magatartás-farmakológiai módszerekkel, beleértve a fájdalomküszöb, a tanulási folyamatok és a vegetatív működések vizsgálatát.

Laborvezető: Horváth Gyöngyi, MD, PhD

Kutatók:
Kékesi Gabriella MS, PhD
Büki Alexandra MS,PhD - tartós távollét
Adlan Leatitia MS
Plesz Szonja PhD hallgató

Szakasszisztens: Mészáros Anett


 

Funkcionális neuromorfológiai laboratóriumFunkcionális Neuromorfológiai Laboratóriumunkban a fájdalomérzés közvetítésében központi szerepet betöltő TRP, pl. capsaicin-receptorokat expresszáló kemoszenzitív primer szenzoros neuron-rendszer morfológiai, anatómiai és funkcionális szerveződését tanulmányozzuk állatmodellekben és idegsejt-tenyészetekben fiziológiás és különböző pathológiás állapotokban. Kísérleteinkben a nociceptor funkciót in vivo és in vitro körülmények között viselkedési tesztekben, lézer Doppler vérátáramlás méréssel, valamint fény- és elektronmikroszkópos funkcionális neuromorfológiai módszerekkel vizsgáljuk.

Laborvezető: Dux Mária MD, PhD

Kutatók:
Kisné Dobos Ildikó MS, PhD
Oszlács Orsolya MS
Tóthné Rosta Judit Mária MS, PhD
Győrfi-Lakatos Szandra BSc

 

Szenzomotoros Kutató Laboratórium

Kutatási téma:
A párhuzamos látópályák vizsgálata az emlősagyban.
Az emlősagy felszálló tectofugalis vizuális rendszerének és a hozzá szorosan kapcsolódó törzsdúcok multiszenzoros és szenzomotoros működéseinek elektrofiziológiai és anatómiai vizsgálata.
Asszociációs tanulási folyamatok pszichofizikai és EEG vizsgálatai emberben. Alvásvizsgálatok patkányon.


Laborvezető: Nagy Attila MS, PhD

Kutatók:
Bodosi Balázs MS, PhD
Kéri Szabolcs MD, PhD, DSc
Tót Kálmán MSc
Kiss Ádám MSc
Harcsa-Pintér Noémi MSc

Demonstrátorok:

Szakdolgozók, diákkörösök:
Gaszner Márton
Brassó Bátor
Süle András
Papp Adél

Állandó tudományos partnerek:
Braunitzer Gábor
Kelemen András MS, PhD, SZTE JGYPK
Eördegh Gabriella MS,PhD (ETSZK)

 

Főemlős vizuális kutatási laboratóriumFőemlős elektrofiziológia Extracelluláris egysejt regisztrálás egyidejűleg a látókéregben és a frontális lebenyben a vizuális alapú döntéshozatal vizsgálatára. Humán pszichofizika, EEG Transzkraniális egyenáram-ingerlés hatásának vizsgálata a magnocelluláris pályarendszerhez kapcsolódó döntésekben. A mentális lexikon szerveződése kétnyelvűekben; Perceptuális tanulás hatása a multimodális feldolgozásra; Implicit szekvencia tanulás vizsgálata pszichofizikai és elektorfiziológiai (EEG) módszerekkel.

Laborvezető: Sáry Gyula MD, PhD, DSc

Kutatók:
Benyhe András MD
Fehér Ágnes MS, PhD
Kaposvári Péter MS, PhD

PhD hallgatók:
Sáringer Szabolcs MD, PhD hallgató


 

"MTA-SZTE ""Lendület"" Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoport"

Laborvezető: Berényi Antal, MD, PhD
Kutatási téma: -Idegsejthálózatok működési mintázatainak vizsgálata kóros és egészséges agyműködés közben, szabadon mozgó állatmodellben. Epilepsziás rohamok kialakulásának és mechanizmusának kutatása optogenetikai és nagyfelbontású elektrofiziológiai módszerekkel -Elektromos ingerlési eljárások fejlesztése a rohamok automatizált leállítása céljából. -Memóriafolyamatok és térbeli tájékozódás neuronális folyamatainak vizsgálata.

Kutatók:
Lőrincz László Magor MS, PhD kutató
Nagy Anett tudományos segédmunkatárs
Ráfi Péter tudományos segédmunkatárs
Ráfi-Barcsai Lívia
Pejin Andrea PhD hallgató
Vecsernyés Endre PhD hallgató
Földi Tamás PhD hallgató
Kis Márton PhD hallgató
Gellért Levente kutató
Langó István Külsős kutató
Masahiro Ohsawa Külsős - PostDoc


TDK-s hallgatók:

Projektmenedzser:
Gyurkovics Tamás BSc
Szilágyi Csenge tanszéki ügyintéző - tartós távollét
Frank Tímea tanszéki ügyintéző

 • A laboratórium weboldala: www.berenyilab.com
 •  
   

  Szegedi Tudományegyetem
  Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar
  Élettani Intézet
  Szeged, Dóm tér 10. 6720
  Tel.: +36 62 545 101
  Fax: +36 62 545 842
  Titkárság: office.phys@med.u-szeged.hu

  Utolsó módosítás ideje: 2024. March 20., Wednesday

  webmester